logo
26.04.2024r. odbyła się KONFERENCJA

pod patronatem prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego
"Gospodarka obiegu zamkniętego na terenie powiatu lubińskiego – jak dokonać zielonej transformacji.Materiały z konferencji:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubinie do pobrania (.pdf)
Energetyczne wykorzystanie bioodpadów do pobrania (.pdf)
Instalacje fermentacji odpadów komunalnych do pobrania (.pdf)
Innowacyjna technologia do odzyskiwania gazu, oleju napędowego i paliw stałych do pobrania (.pdf)
Innowacyjna technologia do odzyskiwania gazu, oleju napędowego i paliw stałych PROJEKT do pobrania (.pdf)
Wsparcie ze środków publicznych na projekty OZE do pobrania (.pdf)
Obniżenie śladu węglowego w budownictwie do pobrania (.pdf)
Rewolucja w sytemach grzewczych do pobrania (.pdf)
Formy ochrony przyrody do pobrania (.pdf)
Wsparcie przez ogród zoologiczny w procesie tworzenia użytku ekologicznego do pobrania (.pdf)


KONFERENCJA 26.04.2024r. Pod patronatem Prezydenta Miasta Lubina.

konferencjaFormularz Rejestracji na Konferencję Rejestracja

Program Konferencji do pobrania (.pdf)
Rekultywacja skarpy wschodniej - 2023

Rekultywacja

Pierwsza kwatera jest zrekultywowana.
Jest zielona, bardzo ładnie zarośnięta trawą.
Będzie można ją wykorzystać w inny sposób.
Kwatera numer 2 jest obecnie zapełniana, co potrwa co najmniej do końca roku. Jeśli dostaniemy zgody i przejdziemy wszelkie procedury to będziemy mogli podnieść jeszcze rzędną, co wydłużyłoby maksymalnie o rok działalność składowiska.

Po tym jak składowisko przestanie istnieć zmieni się również formuła działalności spółki, która w najbliższych latach planuje się przekształcić w kierunku energetycznym.

Zmiany

Od 1 marca 2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie będą już objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (uchwała Rady Miejskiej w Lubinie nr XXIII/166/21 z dnia 02.02.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne). Dotyczy to tych nieruchomości, na których w całości nie zamieszkują mieszkańcy, jednak w związku z prowadzoną na tej nieruchomości działalnością, np. gospodarczą, powstają na nich odpady komunalne.
Czytaj więcej: odpady.lubin.pl
Zmiany

Od 1 lipca 2020 roku w Gminie Miejskiej Lubin - selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest obowiązkowa dla każdego mieszkańca i przedsiębiorcy.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych w związku ze zmianą stawki opłaty obowiązani są złożyć deklarację najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2020 r.
Niezłożenie deklaracji w tym terminie może spowodować wszczęcie postępowania podatkowego w celu określenia prawidłowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości (zabudowa jednorodzinna), którzy otrzymają zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Rekultywacja skarpy wschodniej - czerwiec 2017

Rekultywacja

Po zakończonych pracach rekultywacji zamkniętej kwatery składowiska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarski Odpadami „MUNDO”.

Rekultywacja skarpy wschodniej - czerwiec 2017

Rekultywacja

Proces rekultywacji zamkniętej kwatery nr 1 składowiska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarski Odpadami „MUNDO” rozpoczął się w połowie 2017 roku i zakończyły sie zgodnie z harmonogramem 30.06.2021 roku. Przetarg wygrała firma Foleko ze Świdnicy, która posiada ponad 20 letnie doświadczenie w realizacji inwestycji związanych z gospodarką odpadami.

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu cały proces podzielony został na trzy etapy plus stworzenie warstwy biologicznej.

Prace pierwszego etapu zakończyły się 29.12.2017r. z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem względem terminu wyznaczonego przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. W chwili obecnej trwają prace na drugim etapie czyli ścianie północnej i wierzchowinie składowiska.