logo - header

segregacja

Liczby...

Piętrzące się góry odpadów i wyzwania związane z ich składowaniem, to jeden z najważniejszych problemów środowiskowych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Tylko w naszym kraju, wytwarza się blisko 140 milionów ton odpadów rocznie, z czego zdecydowana większość to odpady przemysłowe. Badania pokazują, że każdy Polak wytwarza ponad 300 kg odpadów komunalnych rocznie, zaś w UE jest to średnio 360-620 kg.

Recykling

Czym jest recykling? Najprościej mówiąc, to jedna z podstawowych metod ochrony środowiska naturalnego. Głównym celem tego procesu, jest ochrona naturalnych surowców poprzez zmniejszanie ich zużycia do minimum oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Recykling to inaczej odzysk - to powtórne wykorzystanie odpadów w celu wytworzenia nowego produktu.

segregacjaWarto?

Segregowanie odpadów przynosi również korzyści finansowe - segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci.

* Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór śmieci będzie kilkakrotnie wyższy
* Jednak przede wszystkim, recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego
* minimalizuje degradację krajobrazu
* ogranicza zużycie energii, wody, ropy, węgla, żelaza
* znacząco zmniejsza zanieczyszczenie powietrza
* zmniejsza ilości wycinanych drzew
* ułatwia/umożliwia odzyskiwanie surowców wtórnych

segregacjaCzęsto możemy spotkać się z nieprawdziwym przekonaniem na temat segregacji śmieci - mówiącym o tym, że posegregowane odpady trafiają do jednej śmieciarki, która wszystko miesza, więc nasza praca w domu idzie na marne – tymczasem to się zmieniło. Nowoczesne pojazdy odbierające nasze posegregowane odpady mają podział na różne przegrody, do których trafiają poszczególne odpady. Innym rozwiązaniem jest odbieranie każdego typu odpadów przez inną śmieciarkę.