logo

MUNDO było pierwszym składowiskiem na Dolnym Śląsku które produkowało energię elektryczną na składowisku odpadów.
Od początku funkcjonowania biogazowni wyprodukowano około 103.000 MWh energii elektrycznej.
Pierwsza energia elektryczna została odprowadzona do sieci w grudniu 2003 roku.

wykres

Biogaz składowiskowy to mieszanka różnych gazów, które powstają w trakcie beztlenowego rozkładu odpadów organicznych znajdujących się w składowisku. Pod wpływem procesów metabolicznych mikroorganizmów oraz warunków atmosferycznych masa zdeponowanych odpadów staje się bioreaktorem. Na terenie składowiska odpadów Mundo w Lubinie znajduję się instalacja do przechwytywania i efektywnego zagospodarowania energetycznego biogazu. Instalacja jest zarządzana i eksploatowana przez Neo Bio Energy Sp. z o.o. Firma Neo Bio Energy Sp. z o.o., która jest liderem na rynku biogazu składowiskowego, rozpoczęła współprace z MUNDO Sp. z o.o. w 2013 r. w zakresie odgazowania składowiska odpadów oraz produkcji energii elektrycznej z biogazu. Wielkość oraz moc instalacji są na bieżąco dostosowywane do potencjału gazowego, a obecnie zainstalowany jest jeden generator prądotwórczy o mocy 1 MW, co pozwala uzyskać roczną produkcję energii elektrycznej na poziomie 6400 MWh. Proces odgazowania wymagający stałego monitoringu i regulacji parametrów biogazu, prowadzony jest przez wykwalifikowaną obsługę pracowników firmy Neo Bio Energy Sp. z o.o.. Gaz wychwytywany jest przez ok. 42 studnie odgazowujące o głębokości 12-16 metrów. Zbierają one biogaz, który następnie trafia do stacji zbiorczych, a w kolejnym etapie kolektorem głównym do elektrowni. Podstawowymi składnikami gazu składowiskowego są: metan (40-60%), dwutlenek węgla (30-50%), siarkowodór (0,1-5%) oraz tlen (0,1-2%). Warto wspomnieć, że istotną korzyścią działalności Neo Bio Energy Sp. z o.o. na terenie składowiska odpadów jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie uciążliwości odorowych.

Neo Bio EnergyWpływ na klimat według emisji CO₂


Wpływ na klimat według emisji CO₂