logo - header

o firmie

1 marca 1994 roku w wyniku podziału i likwidacji Lubińskiego przedsiębiorstwa komunalnego powstało MUNDO Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.
Efektem wspomnianego podziału LPK było oprócz naszego przedsiębiorstwa powstanie kilku innych podmiotów branży komunalnej miedzy innymi: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.

W celu ułatwienia sposobu identyfikacji komputerowej oraz ułatwienia wszelkiego typu rejestracji danych od 1.05.2020 roku Spółka działa pod nazwą „MUNDO” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiana nazwy nie pociągnęła za sobą żadnych zmian w zakresie działania przedsiębiorstwa.