logo - header
Firma MUNDO świadczy usługi w zakresie przyjmowania, składowania i gospodarki odpadami.

GRUPA I

odpady poprodukcyjne
- koszt wg cennika

GRUPA II

gruz budowlany
- drobny (do 30x30x30 cm)
- koszt wg cennika

GRUPA III

gruz budowlany
- wielkogabarytowy
(do 50x50x50 cm)
- koszt wg cennika

GRUPA V

gruz budowlany
- wielkogabarytowy
(do 50x50x50 cm)
- koszt wg cennika

Każdy dostawca zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się REGULAMINOWI SKŁADOWISKA.

Odbiorca odpadów może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli uzna, że są to odpady niebezpieczne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpady komunalne mogą być przyjęte także poza ustalonymi wyżej godzinami na zasadach ustalonych odrębnie.


Składowisko odpadów czynne jest od poniedziałku do piątku:
w godz. 7 - 15